Skills Centrum Nederland

jouw ambitie is onze missie

Aanvullende voorwaarden branchestandaard
Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional

Wat dien ik te weten van de branchestandaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional?

  • Als kandidaat lever je minimaal twee portfoliodocumenten aan per deskundigheidsdomein
  • Portfoliodocumenten zijn niet ouder dan 2 jaar (mits het relevant is voor het beroepsoverstijgende inzetbaarheidsniveau)
  • Vereist is het schrijven van een reflectieverslag of verantwoordingsdocument.
    • Hierin wordt onderbouwd op welke wijze jouw eigen handelen en de aangeleverde beroepsproducten (portfolio) passend zijn bij de zes deskundigheidsgebieden en de daarvoor vereiste competenties
    • Per deskundigheidsdomein benoem je twee methodieken of systeemtheorieën en beschrijft hoe hij/zij deze binnen het eigen werk heeft toegepast.
  • Per deskundigheidsdomein dient voor minimaal 80% aan de sencuur voldaan te zijn.
  • Het Ervaringscertificaat wordt ter controle en voor het aanvragen van het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute digitaal aangeboden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.
  • Het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute heb je nodig om te kunnen (her)registreren in het SKJ-register