Skills Centrum Nederland

jouw ambitie is onze missie

FAQ EVC-traject

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het EVC-traject van Skills Centrum Nederland maakt jouw (werk)ervaring en competenties die jij in de loop der tijd hebt opgebouwd en ontwikkeld inzichtelijk. Deze worden vergeleken met en gewaardeerd op basis van een vooraf vastgestelde opleidingsstandaard, branche-  of een beroepsstandaard binnen eigen ambitie en/of doelstelling.

De waardering na een studie of opleiding wordt vastgelegd in vorm van een diploma. Een diploma vormt hiermee een startkwalificatie om een beroep of functie uit te mogen oefenen. De ontwikkeling van jou als professional en het eigen maken van kennis en kunde eindigt echter niet na een opleiding of studie. Sterker nog, als persoon en professional maak je pas na een studie of opleiding de grootste ontwikkeling door. Dit komt door jouw werk en (levens)ervaringen. Skills Centrum Nederland formaliseert deze ervaringen en ontwikkelingen in vorm van een Ervaringscertificaat. Daar waar een diploma enkel een startkwalificatie beschrijft, is een Ervaringscertificaat de formalisering van jouw (persoonlijke) groei, inzetbaarheid en potentie.

Het EVC-traject is dan ook dé manier om jouw kennis, ervaring, inzetbaarheid en potentie zichtbaar te maken, te laten valideren en te registreren in vorm van een Ervaringscertificaat.

Een Ervaringscertificaat is een waardevol document waarmee jij jouw skills en inzetbaarheid binnen de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt. Tegelijkertijd levert een EVC bij Skills Centrum Nederland altijd een persoonlijk ontwikkelingsplan op en vormt daarmee de basis voor werkend leren en/of leven lang ontwikkelen.

Skills Centrum Nederland is erkend voor de volgende standaarden:

Beroepsoverstijgende Competentiestandaard (werk- en denkniveau):
BOC1 NKC-EVC BOC 1
• BOC2 NKC-EVC BOC 2
• BOC3 NKC-EVC BOC 3
• BOC4 NKC-EVC BOC 4
• BOC5 NKC-EVC BOC 5
BOC6 NKC-EVC BOC 6
BOC7 NKC-EVC BOC 7

Kinderopvang:
• Pedagogisch medewerker mbo Niveau 3 (25696)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker mbo Niveau 4 (25697)
Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang (B301)
Wat dien ik te weten over de branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang?

Wil je het verschil weten tussen de standaarden Kinderopvang, bekijk dan dit filmpje: EVC-traject kinderopvang – wat houdt dit precies in?

Primair onderwijs:
• Schoolleider PO (B110)

Zorg:
• Helpende Zorg en Welzijn (Helpende Hand) mbo Niveau 2 (25498)
• Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) mbo Niveau 3 (25491)
• Verzorgende IG mbo Niveau 3 (25656)

Jeugdzorg:
• Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional (B180)
Wat dien ik te weten over de branchestandaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional?

Sociaal werk:
• Social Work (34116)
• Vakbekwame Sociaal Werker mbo-Niveau (B185)
Vakbekwame Sociaal Werker hbo-Niveau (B186)
Wat dien ik te weten over de beroepsstandaard Sociaal Werker mbo/hbo?

Gehandicaptenzorg:
• Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg Niveau A (B82)
Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg Niveau B (B83)
Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg Niveau C (B84)
Competentieprofiel voor beroepskrachten met een hogere functie in het primaire proces gehandicaptenzorg Niveau D (B85, hbo)

Installatietechniek (InstallQ):
• Werkverantwoordelijke Gasinstallatieleidingen (B210)
Werkverantwoordelijke Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties (B211)
Werkverantwoordelijke Leidingwaterinstallaties (B212)

Banden en wielenbranche (VACO):
• Assistent technicus onderstel (B250)
Basis technicus onderstel (B251)
Allround technicus onderstel (B252)
Technisch specialist onderstel (B253)
Wat dien ik te weten over de branchestandaard VACO?

Mobiliteit en voertuigen:
• APK 2 Keurmeester lichte voertuigen (personenautotechniek) (B150)
APK 1 Keurmeester zware voertuigen (bedrijfsautotechniek) (B151)
Wat dien ik te weten over de beroepsstandaard APK Keurmeester 1 en 2?

Bouw en infra:
Timmerman Niveau 2 (25128)
• Allround timmerman Niveau 3 (25828)
Uitvoerder Niveau 4 (25014)
Uitvoerder Bouw Infra Niveau 4 (25119)

Techniek en procesindustrie:
• Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie MBO Niveau 3 (25764)
• Eerste monteur laagspanningsdistributie MBO Niveau 3 (25765)
• Eerste monteur middenspanningsdistributie MBO Niveau 3 (25766)
• Monteur gas-, water- en warmtedistributie MBO Niveau 2 (25768)
• Monteur laagspanningsdistributie MBO Niveau 2 (25769)
• Monteur middenspanningsdistributie MBO Niveau 3 (25770)
• Technicus elektrotechniek MBO Niveau 4 (25276)
• Technicus gas MBO Niveau 4 (25277)
• Technicus engineering MBO Niveau 4 (25297)
• Tekenaar constructeur MBO Niveau 4 (25312)
• Werkvoorbereider installaties MBO Niveau 4 (25124)

Skills Centrum Nederland is een volledig erkend EVC-aanbieder en heeft ruime ervaring in het verzorgen van EVC-trajecten. Wij zijn niet afhankelijk van opleidingsinstituten en proberen je dan ook geen (dure) opleidingen te verkopen.

Ieder mens heeft een eigen unieke ervaringsbagage en beschikt daarmee dan ook over eigen unieke talenten en competenties. De missiebeschrijving van Skills Centrum Nederland is niet voor niets het zichtbaar maken en het vergelijken van de (werk- en levens) ervaringen, competenties en skills die nodig zijn om een taak of functie binnen eigen ambitie en doelstelling te kunnen uitoefenen. De professional echt in zijn/haar kracht zetten. Hierbij kijken wij niet alleen naar jouw vakbekwaamheid, maar ook naar jouw beroepsoverstijgende competenties (transferable skills) en het niveau van inzetbaarheid (werk- en denkniveau). Met onze EVC-trajecten geven wij, naast welke verantwoordelijkheden jou als professional binnen jouw eigen ambitie en doelstelling toevertrouwd kunnen worden, ook adviezen over wat je nog nodig hebt om jouw doelstellingen te bereiken en/of wat jouw (ontwikkel)potentie is.

Maximaal ontzorgen:
Skills Centrum Nederland weet dat het moeilijk is voor jou als professional om eigen competenties, die voor jou vanzelfsprekend zijn, te benoemen en te beschrijven. Doordat de vertaalslag van ervaringen naar competenties door onze assessoren wordt gemaakt, benoemd en beschreven, levert jou dit een enorme tijdwinst op. Daarnaast word je gedurende jouw EVC-traject begeleid door een persoonlijke begeleider. Met deze ontzorgende werkwijze voorkomen wij uitval en vertraging en garanderen wij een hoog kwaliteitsniveau.

Het EVC-traject van Skills Centrum Nederland kent de volgende stappen:

 1. Oriëntatie

Op onze website vind je de nodige informatie betreffende onze EVC-trajecten. Mocht je toch nog vragen hebben of wil je weten wat Skills Centrum Nederland middels een EVC-traject voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 023-2341811 of per e-mail via info@skillscentrum.nl.

 1. Verzoek tot informatie 

Je kunt je per e-mail informatie aanvragen via info@skillscentrum.nl. Geef hierbij de volgende gegevens door;

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gewenste EVC-richting (indien bekend)

Binnen een week na je informatieaanvraag neemt Skills Centrum Nederland contact met je op om een afspraak te maken voor het informatiegesprek.

 1. Informatie en advies

Skills Centrum Nederland neemt telefonische contact met je op. Tijdens dit gesprek inventaristeren wij samen jouw doelen en aansluitend maken wij inzichtelijk hoe jouw EVC-traject eruit gaat zien. Deze voorwaarden vatten wij samen in een aanmeldingsformulier. Jouw ambitie is nu onze missie!
Na ondertekening en betaling maken wij er samen een mooi EVC-traject van.

 1. Verzamelen portfoliobewijzen

Skills Centrum Nederland biedt een online omgeving waarmee je jouw e-portfolio samenstelt.

In jouw e-portfolio geef jij een zo compleet mogelijk beeld van wie jij bent en hoe jij handelt. Dit doe jij door het uploaden van diverse relevante documenten zoals; door jou opgestelde plannen en rapportages, feedback verslagen, mailwisseling, foto’s, audio- en videofragmenten, certificaten en diploma’s, etc.

 1. EVC-onderzoek en opstellen Ervaringscertificaat

Na het samenstellen van jouw e-portfolio vindt het EVC-onderzoek plaats. Het EVC-onderzoek wordt uitgevoerd door twee assessoren. Onze assessoren gebruiken verschillende onderzoeksinstrumenten, zoals het EVC-gesprek (criteriumgericht interview), controle op authenticiteit en relevantie van portfoliodocumentatie en eventueel een werkplekbezoek en/of een proeve van bekwaamheid op locatie. Dit om zoveel mogelijk bewijsvoering in kaart te brengen van je competenties in relatie tot jouw doel en gekozen opleidings-, branche- of beroepsstandaard. Deze worden vastgelegd in het Ervaringscertificaat.

 1. Uitreiken Ervaringscertificaat

De laatste fase van het EVC-traject betreft de uitreiking van het Ervaringscertificaat. Na het schrijven van het Ervaringscertificaat ontvang jij deze digitaal. Het eventueel bijbehorende certificaat ontvang je per post.
Het uitreiken van het Ervaringscertificaat vindt uiterlijk zes weken na de afname van het EVC-onderzoek plaats. Hiermee is het EVC-traject formeel afgerond.

 1. Evaluatie

Elk traject wordt met jou als kandidaat mondeling en/of schriftelijk geëvalueerd. We maken daarbij gebruik van een digitaal evaluatieformulier.

De EVC-trajecten van Skills Centrum Nederland betreffen individuele maatwerktrajecten. Als kandidaat ben en blijf jij regisseur van jouw eigen EVC-traject. De doorlooptijd van onze EVC- trajecten variëren van enkele dagen tot een aantal weken of maanden, met een gemiddelde looptijd van aanmelding tot uitreiking van drie maanden. Skills Centrum Nederland streeft na afronding van de opbouw van het portfolio binnen drie weken het EVC-gesprek (CGI) gepland en uitgevoerd te hebben. Na het EVC-gesprek hebben wij gemiddeld zes weken nodig voor het opmaken van het Ervaringscertificaat.

Tijdens het intakegesprek kunnen we een goede inschatting geven van de doorlooptijd en tijdsinvestering. Uiteraard houden we rekening met jouw eigen voorkeuren, persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Scholing en diplomering maakt geen deel uit van het EVC-traject. Het EVC-traject stopt zodra u uw Ervaringscertificaat heeft ontvangen. Daarna zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Je hebt verder niets meer nodig.
 • Je wilt het Ervaringscertificaat graag verzilveren in een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute, Branchecertificaat, Beroepscertificaat, of Competentiebewijs Arbeidsmarktroute. Dit is bijvoorbeeld nodig bij bepaalde registers. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Op dit moment is het niet mogelijk om bij ons een EVC-traject te starten wanneer jouw doel is om na het Ervaringscertificaat nog een mbo- of hbo-diploma te halen.

 • Je krijgt begeleiding bij het maken van uw portfolio.
 • Je kunt gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure.
 • Jouw privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent onder meer dat wij alleen met uw toestemming informatie geven over het verloop en het eindresultaat van jouw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties).
 • Je krijgt een afsluitend gesprek.
 • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier jouw eigendom.
 • Je mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan jouw portfolio. Hierop kan worden gecontroleerd met plagiaatsoftware.
 • In verband met onze hoge kwaliteitseisen ga je ermee akkoord dat een controlerende organisatie een assessment (werkplekbezoek of gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd.
 • In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kan Skills Centrum Nederland voor jou aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.